Ramt af stress?

Stress er overbelastning. Når de krav, du eller andre stiller til dig, overstiger dine ressourcer, bliver du overbelastet og stress opstår.

Vi kan alle blive ramt af stress. Det er forskelligt hvad vi kan tåle, men bliver belastningen for stor, kommer der en reaktion. Det er helt naturligt. Sådan fungerer krop og sind.

Symptomer på stress kommer ofte snigende, så det er vigtigt at få hjælp, så snart du har mistanke om stressbelastninger. Ved længerevarende overbelastning oplever mange symptomer som dårlig søvn, uro i kroppen, glemsomhed, irritabilitet, træthed, hjertebanken m.v

Mænd har svært ved at erkende stress.
Statistikken siger, at flere kvinder end mænd bliver ramt af stress. Men mænd har generelt sværere ved at erkende stress. Det er tabubelagt for mange, og noget tyder på, at det er endnu mere problematisk for mænd.

I min praksis arbejder jeg kun med mænd. Jeg mener der er behov for et rum for mænd, hvor vi både nænsomt og direkte undersøger, hvilke belastninger der har vokset sig så store, at der er brug for ændringer. Jeg hjælper dig med at sætte mål, og vi udarbejder en handlingsplan for, hvilke konkrete ændringer der er nødvendige.